top of page

Snak om teksten

for-reading-813666_1920.jpg

Børn vil gerne snakke om det de læser og alle de illustrationer, som de ser i bøgerne - de vil gerne vide mere.

Det er rent faktisk en rigtig god ide at tale om en bogs indhold både:

 • før man læser den

 • mens man læser den

 • og efter man har læst den

At vide, hvad bogen handler om, støtter dit barn i at afkode teksten, så det er meget lettere for dit barn at læse en bog, som I har snakket om, end en bog I ikke har snakket om.

Den metode, som du anvender til at snakke med dit barn om bogen, så den bliver lettere at læse, hedder: "Dialogisk læsning"

Her er en beskrivelse af metoden:

Metode hjælper dig med at guide dit barn til en god læseforståelse og kan bruges både, når du læser højt, og når barnet selv skal læse en bog.

Før I læser:

Læs gerne den samme bog flere gange.

Snak om billedet på bogens forside.

Læs bogens titel og forfatter højt for barnet.

Læs bogens bagside højt for barnet.

Kig bogen igennem, mens I snakker om billederne, og du evt. nævner personernes navne.

”Hvad handler bogen og? Ved barnet allerede noget om det?”

Fordi:

Barnet hermed forberedes på at høre en bestemt type historie.

Barnet danner sig et forhåndsbillede af personer, miljø og handling.

Barnet får sporet sig ind på den viden, det allerede har.

Mens I læser:

Snak om kapitlernes overskrifter. Spørg ind til hvad barnet tror, der kommer til at ske i dette kapitel.

Når kapitlet er læst, så vend tilbage til overskriften, og tal om hvorfor kapitlet hed sådan.

Spørg ind til hvad illustrationerne/billederne forestiller.

Spørg ind til hvad barnet tror der kommer til at ske med personerne.

Snak om ord og vendinger i teksten.

Fordi:

Barnet skal på den måde tage aktiv stilling til bogens indhold, og dermed sikres det, at barnet forstår teksten.

Barnet anvender og udvider sin viden om teksters opbygning, teksttyper, typiske personkarakterer og litterære virkemidler.

Barnet lærer nye ord og vendinger.

Barnet støttes i at forstå teksten og lytte efter om det læste giver mening.

Efter I har læst:

Snak om bogen:

 • Sluttede bogen som forventet?

 • Kunne du have tænkt dig en anden slutning?

 • Hvad synes du om bogen?

Relater bogen til barnet selv:

 • Har du selv prøvet noget af det, der skete i bogen?

 • Hvem af personerne kunne du bedst lide? Hvorfor?

 • Var der noget som overraskede dig?

 • Har du læst/hørt andre bøger om det, som bogen handlede om?

 • Minder bogen dig om noget?

 

Fordi:

Bogens indhold sættes i forbindelse med den viden barnet allerede har og dermed udvides barnets samlede viden.

Den voksnes interesse for barnets læsning, er en stor motivationsfaktor for barnet, fordi læsningen forbindes med noget positivt.

Barnet oplever læsningen, som noget der vedrører barnet selv, og dermed giver det mening at læse.

Rigtig god fornøjelse med at snakke og læse.

bottom of page