top of page

Letlæsningsbøger

children-684606_1920.jpg

At børn i den tidlige skolealder læser letlæsningsbøger, tager vi som en selvfølge. Og vi kigger ikke altid så meget på bogens kvalitet i forhold til, at den skal støtte den spæde læser i at få en flydende læsning en gang ude i fremtiden.

Det er svært for os voksne at vurdere letlæsningsbøgerne, fordi vi selv synes, at de er meget lette at læse.

 

Her er 5 gode råd til vurdering af letlæsningsbøgernes måde at vise barnet vej ind i læsningen:

  1. Tekst og illustrationer skal passe sammen, så barnet får lettere ved at læse teksten ved at kigge på illustrationerne.

  2. De mest almindelige danske småord som: den, de, er, man, og osv. skal der være mange af.

  3. De øvrige ord skal gerne være så lydrette som muligt, dvs. hellere “ro i en kano”, hvor alle bogstaver kan høres, sammenlignet med “sejle i en båd”, hvor det er svært at høre bogstavernes lyde i “sejle” og til dels også i “båd”.

  4. De meningsbærende ord skal gentages flere gange og gerne være illustrerede.

  5. Universet som skabes i bogen skal være genkendeligt for barnet.

For at skabe en gribende fortælling i en letlæsningsbog skal forfatteren nærmest være “ordninja”. En ordninja, som kan komprimere fortællingen ned til få ord, bruge letlæselige ord, sikre at de meningsbærende ord kan illustreres, og som kan anvende og genanvende de små letlæselige ord til at skabe nærværende og levende billeder for barnets indre blik. F. eks. “Lea” af Anna Beckmann.

En anden ting som kan være meget motiverende for de tidlige læsere, er seriebøger. Seriebøger kan oftest læses i vilkårlig rækkefølge. Når et barn læser en serie af bøger, som handler om de samme personer, hvor forfatterens “stemme” vækker genkendelse, og hvor illustrationerne har velkendte elementer, så tilføre hver læst bog mere indhold til de næste bøger.

 

Det sker, fordi barnet kender personerne bedre og i det hele taget føler sig tryg og kendt i det univers, som bogen skaber. Seriebøger er meget motiverende for børn at læse og gør det meget lettere for barnet at gå i gang med endnu en bog, sammenlignet med at skulle starte på at læse en ny bog, hvor intet var kendt på forhånd. F.eks. serien om “Karina og Ole.”

Vi har ofte tendens til at vælge bøger, som er lidt for svære at læse for de tidlige læsere, fordi vi selv synes, at bogen ser let ud. Det er en skam, for mange børn ville blive mere glade for og mere motiverede for læsning, hvis de fik lov til at læse:

  • bøger, som de selv oplever som lette og gode

  • de samme bøger flere gange i træk

  • bøger de selv vælger.

bottom of page