top of page

Hvad er lix?

Her fortæller læsevejleder Kristina Kristensen om, hvad lix er, og om hvordan du som forældre kan bruge en bogs lix-tal til at finde de rigtige bøger til dit barn.

Lix er en forkortelse for bogens læsbarhedsindeks.

En bogs lixtal udregnes ud fra sætningernes længde og antallet af ord, som er over seks bogstaver.

Jo større lixtal, jo svære regnes bogen for at være. Dog er et lavt lixtal ikke altid ensbetydende med at bogen er let at læse, da der kan være mange forkortelser, ord, som barnet ikke kender el. lign.

Lixtallet anvendes for som retningsgivende for bogens sværhedsgrad, men bogens indhold er også meget vigtig at kigge på, for at vurdere om den er passende for dit barn.

bottom of page